PSA + MR Postata

Ta kontroll över din hälsa 

Stilla oron och ta kontroll genom att få en detaljerad bild av din inre hälsa som upptäcker minsta spår av cancer. Har du börjat uppvisa symptom är det viktigt att du får undersökning och diagnos snabbt. Låt inte din hälsa påverkas av de långa vårdköerna i Sverige.  

Tidig diagnostik räddar liv

Genom att upptäcka och diagnosticera cancer tidigt, till och med innan första symptom, förbättrar du utgångsläget för eventuell behandling. Detta kan vara skillnaden mellan en god och dålig prognos, och kanske till och med liv och död. 

Inkörsporten till standardiserade vårdförlopp av prostatacancer

Swedish Medcare logga

Cancer - en vanlig diagnos

Cancer är den näst största dödsorsaken i världen, och skördar varje år miljontals liv. Prostatacancer står för en stor del av dem, och är Sveriges vanligaste cancer form. I Sverige får varje år ca. 10.000 män beskedet att de har prostatacancer.

Förbättrad diagnostik med AMRA® Profiler

Timglas med sand som rinner

Undersökning med Swedish Medcare

Swedish Medcare logga

© 2024 Swedish Medcare AS

AMRA® Profiler är ett verktyg som ger stöd vid diagnos och övervakning av metabola och muskel-relaterade sjukdomar. AMRA omvandlar 3D MR bilder från en snabb helkropps-scan till kvantitativa fett- och muskelvärden. 

AMRA® Profiler avger ingen joniserande strålning, och ger exceptionell mätnoggranhet och precision vid mätning av individens fett och muskler, samt fett-fördelning och metabol status. Med detta verktyg kan vi se högt visceralfett och dålig fett-fördelning och däri upptäcka ökad risk för typ II Diabetes och hjärt- kärlsjukdomar. 

Läs mer om AMRA

Prostata diagnostik med PSA + MR

SMC

Gränsöverskridande vård och hälsa

Alla män över 40 år borde genomgå vårdprogrammet för prostatadiagnostik. Har man nära släkt som blivit diagnosticerad med prostata cancer är det extra viktigt att man blir regelbundet undersökt. Den Svenska vården är just nu väldigt ansträngd och väntetider för prostataundersökning kan vara väldigt lång. SMC erbjuder undersökningar som tillåter dig att komma in i det Svenska vårdprogrammet utan att behöva vänta. Alla undersökningar är av samma höga standard som Svensk vård, och utförs i samråd med Svenska läkare. 

PRIS: 6.000 SEK

← TILLBAKA

Kontakta oss och boka idag: 

* Statistik hämtat från Svenska Cancerfonden och World Health Organization (WHO).

Så här går undersökningen till:

- PSA test direkt vid ankomst (förmiddag), med svar samma dag.

- Utvärdering av PSA svar ev en svensk läkare (på distans) med påföljande remiss till MR.

- MR påföljande dag. * Om PSA prov inte visar behov av MR av prostata erbjuds du MR av valfritt annat organ, t.ex. hjärta eller hjärna. 

- Svaret skickas till remitterande läkare och därmed kommer man in i det standardiserade vårdförloppet. 

Rätt till ersättning av kostnader för PSA prov samt eventuellt påföljande MR-prostata från Försäkringskassan:  

( Läs mer här )

Vi tar hand om allt administrativt och all kommunikation med Försäkringskassan genom hela processen för din del.

Så går det till

LÄS MER

Ansök

Res till Riga

Undersökning

Resultat

COVID-19 och en ansträngd vård

Ansträngning på vården i samband med corona pandemin har resulterat i att regionerna blivit uppmanade att avstå från att PSA-testa män som inte uppvisar kliniska tecken på prostatacancer. Därmed stängdes det ”stora inkörsporten” till sjukvården för prostatacancer, enligt Ola Bratt, ordförande i vårdprogrammet för prostatacancer,  professor inom urologi på Sahlgrenska Universitetssjukhus, som citeras av Läkartidningen 19 mars 2020.

17 mars 2020 släpptes ett nytt vårdprogram för prostatacancer, som erbjuder alla män över 40, som inte visar tecken på prostatacancer, möjligheten att lämna PSA prov, med påföljande MR undersökning av prostata, om PSA värdet visar sig vara måttligt förhöjt. Syftet med programmet är att både diagnostisera prostatacancer på ett tidig stadium och begränsa överdiagnostik genom MR undersökning innan biopsi.  

Ett nytt vårdprogram

Glad och hälsosam medelåldersman
Blå band som stödjer kampen mote prostatacancer

Detta ingår:

- PSA test 

- MR scanning

- Remiss

- SMC Assistance:

Vi tar hand om all logistik och bokningar, samt ger dig en personlig assistent som tar hand om transporter & finns med under hela din vistelse. 

← Tillbaka till startsidan

Tack vare den nya vårdförloppet som kombinerar PSA-prov med påföljande MR undersökning begränsas nackdelarna med överdiagnostik som nämns i Socialstyrelsens broschyr om PSA-prov.

Fördelarna att kombinera PSA-prov med en MR undersökning är också grunden för en omfattande studie (G2) som leds av Jonas Hugosson, Professor på Göteborgs Universitet, en av världens främsta kirurger som opererar prostatacancer både med öppen och robotstyrd (daVinci) kirurgi.

- LÄS BROSCHYR -